Zamki, pałace, dwory Dolnego Śląska cz.2

Posted on

Luty, 2022
Jadąc w góry na Dolny Śląsk, standardowo w planie mieliśmy zobaczyć klika pałaców czy zamków, których w tym rejonie nie brakuje. Za Wrocławiem zjechaliśmy z głównej trasy i w zasadzie do samego Kłodzka jechaliśmy pobocznymi drogami. Kolejne miejsca zwiedzaliśmy już podczas pobytu w Kłodzku, objeżdżając okolicę, czy też po drodze wracając z pobliskich gór.

Pierwszym przystankiem był Pałac w Piotrówku. Jak tylko zbliżyliśmy się do budowli od razu z pobliskiego domu wybiegła pani, która postraszyła, że tam nie można wchodzić, że zaraz ktoś wezwie policję. Pałac został wybudowany w 1866 roku przez barona von Seidlitz. Co ciekawe pałac nie został zniszczony podczas II wojny światowej, dewastacja i doprowadzenie obiektu niemal do ruiny to efekt ostatnich kilkudziesięciu lat.

Parę zdjęć z „bezpiecznej” odległości i pojechaliśmy polną drogą na pobliskie wzniesienie zwane Jańską Górą, z którego można podziwiać pałac z oddali, na tle góry Ślęży. Na wzniesieniu znajduje się najstarsza w Polsce Wieża Bismarcka – zbudowana w 1869 roku. Niestety aktualnie pozostała z niej ruina, do której nie można oficjalnie wejść.

Droga do wieży

Pałac w Sokolnikach – barokowy pałac wzniesiony ok. 1700 r. dla Johanna Ernsta von Pein und Wechmar, został ostatecznie ukończony przed rokiem 1732. Następnie był wielokrotnie modernizowany dla kolejnych właścicieli. Po 1945 r. był siedzibą Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Od 1996 r. jest własnością prywatną.

Ruiny dworu obronnego w Słupicach – dawna siedziba rodowa familii von Logau, w której to rękach przez wiele lat znajdował się majątek w Słupicach. Renesansowy dwór obronny otoczony fosą powstał w 1563 roku, a został zbudowany na fundamentach starszej budowli. Podobno był użytkowany jeszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku.

Renesansowy dwór w Stoszowie jednoskrzydłowy dwór został ufundowany przez Hansa von Strachwitza w drugiej połowie XVI wieku. Następnie został gruntownie przebudowany w XVIII w., później był jeszcze restaurowany w wieku XIX. Do 2010 roku pełnił jeszcze funkcje mieszkalne.

Dwór w Sieniawce – o konstrukcji szachulcowej, wybudowany został w 1678 roku przez zakon jezuitów, restaurowany w XIX wieku i remontowany na początku XX wieku oraz w 1968 roku. Obecnie własność prywatna, służy jako budynek mieszkalny. Podjechaliśmy pod niego, ponieważ niewiele pozostało już budynków wykonanych techniką szachulcową, gdzie drewnianą ramę wypełnia się gliną wymieszaną z trocinami, słomą bądź trzciną. W pobliżu dworu znajdują się budynki folwarczne, wyglądające na opuszczone.

źródło: https://fotopolska.eu

Pałac renesansowy w Wilkowie Wielkim – dzisiejszy pałac powstał po rozbudowie rycerskiej wieży obronnej, którą wzniósł prawdopodobnie Dyprand von Reibnitz, wzmiankowany w 1478 roku jako właściciel wsi. Po wojnie umieszczono w nim Ośrodek Hodowli Zarodowej, który do dziś jest jego właścicielem, ale pałac wygląda na opuszczony.

Barokowa kolumna morowa stojąca przy drodze z Prus do Księgnic Wielkich upamiętnia ofiary epidemii cholery. Dawniej za nią znajdował się cmentarz choleryczny.
Ruiny pałacu w Prusach – aż trudno uwierzyć, że budynek jeszcze w latach 50-tych ubiegłego wieku nadawał się do zamieszkania. Pierwszy renesansowy dwór w tym miejscu został zbudowany w XVI w. na sztucznej wyspie otoczonej nawodnioną fosą. Później był kilkakrotnie przebudowywany, a nawet odbudowywany po pożarze z 1772r.

Lata 1900-1945 źródło: www.polska-org.pl

Napotkana po drodze nietypowa (w środku niestety pusta) kapliczka ofiar epidemii cholery z XVII wieku w miejscowości Henryków.

Zamek w Witostowicach – zamek wodny wybudowany w pierwszej połowie XIV wieku. Zamek charakteryzuje się podwójną fosą: zewnętrzną i wewnętrzną. Niestety nie udało nam się bliżej podejść, a tym bardziej zwiedzić.

Zamek rycerski w Ciepłowodach – ruiny pochodzą z z XIII w. Ruiny składają się z wysokiej na ok. 18 m wieży mieszkalnej, do której przylega zaokrąglone, piętrowe skrzydło mieszkalne. Całość otoczona jest fosą i wałem.

Lata : 1930-1935 źródło: www.polska-org.pl

Pałac w Gorzanowie – siedziba rodu von Herberstein – od 2012 roku pałacem opiekuje się „Fundacja Pałac Gorzanów”, a konkretnie Pan Marek Haisig, który to nas oprowadził po pałacu. Zwiedzanie pałacu odbywa się o określonych godzinach i jest płatne, ale zdecydowanie warto, tym bardziej, że wpłata przeznaczona jest na cele fundacji. W pałacu można wynająć sobie pokoje, także jakby ktoś szukał oryginalnego noclegu w Kotlinie Kołodziej to warto rozważać to miejsce.

O historii pałacu można przeczytać na stronie fundacji: www.palacgorzanow.pl

Po lewej – Pan Marek Haisig
Renesansowe malowidła na drewnianych stropach

W pałacu wrażenie przede wszystkim robi odnowiona kaplica św. Jerzego. Oryginalne dekoracje powstały po 1653 roku. Ich autorstwo przypisuje się warsztatowi Carla Lurago. W latach 60. ubiegłego wieku dach i ściana kaplicy uległy zawaleniu.

Kapliczka z Nepomucenem w centrum Gorzanowa

Kolejnym pałacem, który do niedawna był jeszcze zapomniany, a od początku 2014 roku dzięki powstałej wtedy „Fundacji Odbudowy Dworu Sarny” odzyskuje swój dany blask jest
Zamek Sarny w Ścinawce Górnej. Tu też można przenocować (choć w nie samym pałacu) lub zajrzeć do kawiarenki. Dostępne pomieszczenie w pałacu można zwiedzać bezpłatnie. Szczególne wrażenie robi Kaplica Św. Jana Nepomucena, a konkretnie malowidło autorstwa Johanna Franza Hoffmanna, które zostało ukończone w 1738 r. Jest to graficzna opowieść o życiu, męczeńskiej śmierci i chwale Św. Jana z Nepomuku.

O historii pałacu, kaplicy można przeczytać na stronie fundacji: www.zameksarny.pl

Przejeżdżaliśmy obok pałacu w Bożkowie, więc zatrzymaliśmy się z nadzieją, że ktoś może akurat będzie, kto by mógł nas wpuścić do środka, ale i tak jak rok wcześniej niestety nie udało się. Poniżej parę zdjęć (pałacu w Bożkowie, zamku w Ratnie Dolnym i zamku Kapitanowo) z poprzedniego roku, gdy byliśmy Górach Sowich.

Zamek w Ratnie Dolnym – wzniesiony około 1563 r., w wiekach następnych kilkakrotnie przebudowywany. Częściowo uszkodzony w pożarze w 1998 roku, obecnie w ruinie.

Kapliczka z Nepomucenem naprzeciw zamku w Ratnie Dolnym

Zamek Kapitanowo – położony na terenie wsi Ścinawka Średnia. Obecnie opiekuje się nim fundacja „Zamek Kapitanowo”.

Kapliczka z Nepomucenem

Wracając do do ostatniego wyjazdu, podjechaliśmy jeszcze pod Zamek w Stoszowicach, ale niestety nie udało się wejść na teren by nawet go obejrzeć z zewnątrz – zadzwoniliśmy do właściciela (numer był na tabliczce przy bramie), ale nie pozwolił.

Barokowe mauzoleum rodu von Magnis w miejscowości Podzamek, zostało wybudowane około 1880 r. w ówczesnym parku pałacowym. Miejsce spoczynku generała Oskara von Strachwitza i jego małżonki. Obecnie po przeprowadzonym remoncie w 2006 r. pełni funkcje kaplicy mszalnej MB Pocieszenia.

Barokowa kaplica przy dworze w Jaszkowej Górnej

Renesansowy dwór Jaszkowej Górnej – wzniesiony w 1521 roku i rozbudowany w latach 1570-1576. W latach siedemdziesiątych XX wieku po przeprowadzonym wcześniej remoncie w budynku były magazyny kłodzkiego muzeum.

Pałac Magnisów w Ołdrzychowicach Kłodzkich – barokowy pałac, który kryje w swej strukturze późnogotycką wieżę mieszkalno-obronną i dwór z 1557 roku. W 1793 ro­ku dwór wraz z ma­jąt­kiem kupił hrabia Alek­san­der von Mag­nis z Boż­ko­wa. Od­tąd, aż do koń­ca dru­giej woj­ny świa­to­wej zie­mie te po­zo­sta­ją w rę­kach bo­ga­te­go i wpły­wo­we­go ro­du ślą­skich ary­sto­kra­tów. U progu XIX wieku Ołdrzychowice odwiedza John Quin­cy Adams, póź­niej­szy pre­zy­dent Sta­nów Zjed­no­czo­nych (1825-1829).

Pała w 1920-1925, źródło: polska-org.pl

Z okazji wizyty w pałacu kró­lo­wej prus­kiej Lu­izy Me­klem­bur­skiej w 1800 roku, któ­ra świętowała tu­taj swo­je 24. uro­dzi­ny, postawiono że­liw­ny obe­lisk o wy­so­ko­ści 23 me­trów. Niestety obe­lisk zde­mon­to­wa­no w 1974 ro­ku w zwią­zku z po­sze­rza­niem dro­gi.

Pałac Magnisów w Ołdrzychowicach Kłodzkich

Mauzoleum von Magnisów i Oppersdorffów w Ołdrzychowicach Kłodzkich – mauzoleum niemieckiego rodu arystokratycznego mających swoje posiadłości w Czechach oraz na ziemi kłodzkiej. Zbudowane w 1889 roku w stylu neoromańskim.

Kaplica przy kościele Św. Jana Chrzciciela w Ołdrzychowicach Kłodzkich
Kapliczka z Janem Nepomucenem w Ołdrzychowicach Kłodzkich

Pałac w Szalejowie Dolnym – wybudowany w XVI-XVII w. jako renesansowy dwór, gruntownie przebudowany w latach 1840–1844 i 1872 na neogotycki pałac. Początkowo należał do jezuitów, potem rezydencja pruskich rodów szlacheckich. Podczas II wojny światowej w pałacu mieściło się dowództwo pobliskiego lotniska polowego Luftwaffe, a po jej zakończeniu rezydencję zajęła Armia Czerwona. Następnie mieściły się w nim biura oraz mieszkania pracowników pobliskiego PGR-u. Pod koniec swej działalności pełnił funkcję ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego.

Naprzeciw pałacu, w przypałacowym parku znajduje się mauzoleum ostatnich właścicieli pałacu w Szalejowie Dolnym, rodu von Münchausenów,

Zapraszam też do obejrzenia fotorelacji:
Zamki Dolnego Śląska cz.1
Kotlina Kłodzka 2022
Kłodzko 2022
Góry Sowie 2021
Masyw Śnieżnika 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *