Kapliczki

Posted on

Kapliczki i krzyże przydrożne powiatu łowickiego.

Zapraszam na stronę na facebooku: Kapliczki i krzyże przydrożne ziemi łowickiej i okolic

Na rozdrożu

Wyszłaś
z przydrożnej kapliczki
w umajony mleczem świat
poznał Cię skowronek
brzoza wyciąga ramiona
maczugi wierzb
strzegą bezpieczeństwa
i tylko ludzie
nie poznali,
że stoisz obok

Słowa wiersza Ewy Tomczak w pełni oddają sens i cel wykonania tych zdjęć, zamieszczonych w tej galerii. Często nie dostrzegamy piękna przydrożnych kapliczek i krzyży, pędząc w swoich blaszanych pojazdach XXI wieku. A tak naprawdę wystarczy na chwilę zatrzymać się, by poznać ich tajemnicę. Spojrzeć w oczy naszych polskich „Światowidów”. Rycerzy stojących na straży naszych dróg, miedz, pól, skwerów oraz dawnych traktów. Każda ma swoją historię i tylko od nas samych zależy, czy będziemy potrafili ją usłyszeć. Czy ukarzą nam się wydarzenia i ludzie, których dziś już nie ma, a którzy z wielką wiarą stawiali naszych „strażników”. Stań na chwilę i usłysz moc majowych modlitw. Tradycję naszych przodków. [tekst: Jack Rybus]